S.S.S.

Sık Sorulan Sorular

 

 Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

 Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.

 Kat sahibi mülkünde istediği değişikliği yapabilir mi?

 Kat sahiplerinden biri,diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça,tesis veya değişiklikyapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile,onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis yada onarım yapamaz.Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur.Ancak,yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.

 Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?

 Ev sahibi satmak istediği evini,içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda,mahkemeden tedbir kararı çıkartıp,belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir.Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde,sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse.akdin sonunda tahliye davası açılabilir.İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir.Eğer bu bir (1) aylık süre geçirilirse, ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur.(ihtarın haklı olabilmesi için-kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir. 

Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa, apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın, sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.

Ana gayrımenkulün, kütükte, mesken iş ya da ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?

KMK Madde 24 e göre hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.