KURUMSAL

Değerler

 Düzen

 Çevreye duyarlılık ve temizlik

 Sosyallik

 Saygı, Sevgi ve Hoşgörü

 Çalışanları ve malikleri ile aile bütünlüğü

 Öncülük ve yenilikçilik

 Liderlik